ISSEY MIYAKE KYOTO

ISSEY MIYAKE KYOTO

施工後

ISSEY MIYAKE KYOTO
ISSEY MIYAKE KYOTO
ISSEY MIYAKE KYOTO
ISSEY MIYAKE KYOTO
ISSEY MIYAKE KYOTO
ISSEY MIYAKE KYOTO
ISSEY MIYAKE KYOTO
ISSEY MIYAKE KYOTO

メディア掲載

「商店建築2018年 9月号」